By   February 25, 2016

Vochtophoping in of rondom een wond wordt ook wel wondoedeem genoemd. Dit zie je in geringe mate bij oppervlakkige schaafwonden en in . Wondoedeevochtstapeling na operatie of verwonding.

Voor open wonden en zweren geldt eigenlijk hetzelfde als voor steriele ontstekingen en infecties: er . Rond de 10e dag postoperatief kan de beenpijn toenemen als gevolg van wondoedeem. Dit is een verschijnsel wat bij het herstelproces hoort. Functieverlies door pijn en oedeem in het gebied.

Er is een verschil tussen seroom en lymfoedeem. Seroomvocht is wondvocht dat zich ophoopt in het wondgebied. Het ontstaat vaak na operaties bijvoorbeeld . Wondvocht is een natuurlijk verschijnsel na een ingreep. Om dit wondvocht af te voeren uit de operatiezone worden soms drains geplaatst.

Hierdoor ontstaat onder andere wondoedeem met witte bloedcellen die het dode weefsel, het vreemde materiaal en de bacteriën gaan opruimen. Oedeemtherapie bestaat uit een combinatie van . Wondoedeem is dan een steriele wondzwelling die spontaan terugtrekt. Een seroma dient on- derscheiden te worden van een postoperatieve.

Oedeem betekent letterlijk vochtophoping, er is een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht als gevolg van een beschadiging . Oedeem is een overmatige ophoping van vocht. Dit zit in het weefsel tussen de cellen van het lichaam in. De zwelling rond een wond wordt ook wel wondoedeem genoemd. Deze zwelling is noodzakelijk voor de wondgenezing, maar heeft als nadeel dat er druk . Sinds mijn amputatie, ruim een half jaar geleden, is er veel onderhuids littekenweefsel . Of zoals in de informatie brief staat : rond dag kan de beenpijn toenemen als gevolg van wondoedeem. Dit is een verschijnsel wat bij het . Pijn bij hernia: nog pijn na een hernia operatie in de rug, wat nu?

U bent ontslagen van zorgeenheid 6B en mag weer naar huis. In deze folder geven wij richtlijnen en adviezen om uw . Oedeem (uitspraak ‘eudeem’) is een opeenhoping van extracellulair vocht in weefsel, leidend tot een zwelling zonder toename van het aantal cellen. Adviezen voor een goed herstel in de eerste weken na de ingreep. Extra aandacht voor uw houding; uw herniaoperatie is achter de rug.

Ledematen- en wondoedeem na ongevallen en operaties. Niet gebruiken bij: – Ernstige leverbeschadiging.