By   February 13, 2017

Alle meetgegevens van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit in Nederlandse supermarkten online. Kijk hoe jouw supermarkt scoort en vraag ��k om groente en fruit zonder gevaarlijk landbouwgif. Hoe weet je nu welke producten schoon zijn?

Ga naar onze Weet wat je eet Gifmeter voor een compleet overzicht van de meest vervuilde groenten en . Weet wat je eet – Gif op groente en fruit. Vooral de gifmeter of deze website vind ik een handige tool. Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de antwoorden op de vragen van kamerlid Braakhuis .

Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en consumentenvereniging Goede Waar Co hebben de ‘Weet wat je eet Gifmeter’ gelanceerd. Met de online publicatie van de Weet wat je eet Gifmeter worden sinds 20alle meetgegevens van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit . Gelukkig heeft vijf jaar ‘Weet wat je eet-campagne’ er voor gezorgd dat groente en fruit in Nederlandse supermarkten schoner zijn geworden. De Weet wat je eet Gifmeter – Analyse.

Read more about producten, bestrijdingsmiddelen, nvwa, keer, groente and gemiddeld.

Milieudefensie en Natuur en Milieu publiceerden vorige week de nieuwste editie van Weet wat je eet Gifmeter. Hoewel groente en fruit steeds minder gif . Stel je op de hoogte van supermarkten die veel gifvrije producten in hun schappen hebben liggen, of juist niet. Dit was een zin uit de inleiding in Radar. Het is direct ontleend aan de inleiding van het rapport de Weet Wat Je Eet Gifmeter 201 al staat daar . Milieudefensie en Natuur en Milieu hebben de nieuwste editie van Weet wat je eet Gifmeter gepubliceerd. Met de online publicatie van de Weet wat je eet Gifmeter worden sinds 20alle meetgegevens van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) naar resten . Milieudefensie en Foodwatch hebben de sterk verouderde campagnewebsite Weet wat je eet.

Weet Wat Je Eet stelt in het recente rapport Gifmeter dat er in 20méér gifresten gevonden zijn dan in 2008. Deze gegevens zijn voor iedereen toegankelijk via de Gifmeter, een online. Weet wat je eet streeft naar een landbouw zonder landbouwgif, groente en fruit . Weet jij dat in alle groente en fruit in de supermarkt.

Voor Weet wat je eet zijn de nVWA-gegevens van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit geanalyseerd.