By   January 20, 2014

Een trekvogel is een vogel die uit het broedgebied wegtrekt om op geruime afstand daarvan te overwinteren. Een trekvogel wordt ook wel trekker, wegtrekker of migrant genoemd. Het tegenovergestelde van een trekvogel is een standvogel.

Hoofdstuk Welke vogels trekken weg? Hoofdstuk Hoe vinden trekvogels de weg? Wat gebeurt er allemaal in de winter?

Sommige trekvogels, zoals de reigers, kunnen hier wel eens overwinteren en.

Het best gekende voorbeeld van terugkerende trekvogels zijn de zwaluwen en . De vogelmetingen met de radar zijn omgerekend naar het aantal trekvogels wat per nacht over kilometer trekt. De oorsprong van trekvogels kwam van heel wat jaren geleden: de periode. De vogels die in deze gebieden leefden, zijn toen door de kou . Opzet Na een korte inleiding waarin uitgelegd wordt wat een standvogel en wat. Er zijn ook standvogels, zoals een mus of een merel, . Welke vogels zijn dit en zijn het trekvogels of standvogels of misschien allebei?

Maar een zware storm boven zee of een zandstorm tijdens het oversteken van de Sahara kan in één klap miljoenen trekvogels de dood injagen. Trekvogels wil in deze notitie kort en bondig formuleren wat haar ambities op de middellange termijn zijn en wat zij aan mogelijkheden ziet .

Wat zijn de formules die gebruikt kunnen worden voor het berekenen van . Er moet iets zijn dat de trekvogels het signaal geeft om terug te vliegen. Deze tussenstations zijn essentieel in de ecologie van alle trekvogels. Bij de Roodborstjes, Vinken en Mezensoorten zien we weer een wat ander verschijnsel . Heel veel vogels gaan in de herfst op reis. Bijna 1vogelsoorten trekken van Europa naar Afrika. Elke trekvogel vliegt op zijn manier: met vleugelslagen of glijden in een rechte of een golvende beweging, in een groep of alleen.

Tevens werd er nog een verhaaltje over de vogeltrek (zie bijlage Trekvogels) . Veel soorten die je rond de Noordzee en Waddenzee kunt zien zijn trekvogels. Dit heeft als voordeel dat ze lichter vliegen, wat weer energie bespaart. Achttien Euraziatische soorten zijn gedeeltelijk trekvogels, met nog eens negen soorten in oostelijk Azië, drie in.

Wat veroorzaakt de drang om te trekken?