By   December 20, 2012

De knobbelzwaan (Cygnus olor) is een vertrouwde verschijning in. Wandelaars geven hen in het park vaak grote hoeveelheden broo wat tot een . Op een na worden alle soorten in het geslacht Cygnus ingedeeld.

Als voedsel voor zwanen wordt in beschermd milieu een in de handel verkrijgbare sierwatervogelkorrel gegeven, aangevuld met wat gemengd . Als ik wat beter kijk naar de zwaan vraag ik mij af of zij wel genoeg te eten heeft. Als ze er morgen weer zit en ik kom langs dan geef ik haar wat brood. Knobbelzwanen stammen deels af van om hun dons gekweekte vogels, maar is ook inheems.

Strooi dit eendenvoer op de oever of in het ondiepe water om eenden te voeren en in wat dieper voor zwanen. Het voer blijft drijven, zodat elke korrel gegeten . Wat eet hij normaal het liefs, dat is waterpest, kranswieren. Knobbelzwanen eten vooral overdag en voornamelijk plantaardig materiaal.

Overigens kan dit ook wat licht werpen op de motieven van degenen die. Maar eend en gans zijn ook lekker en volgens mij eten zwanen hetzelfde als de eend .