By   January 23, 2017

Wat uiterlijk betreft lijken hazen en konijnen veel op elkaar. Hazen eten grassen (winter), kruiden (zomer) en akkerbouwproducten zoals graan, maïs, klaver . Aan de afstand en het patroon van de sporen kan worden afgeleid wat de.

Dit groepsgedrag heeft tot voordeel dat ieder haas meer energie aan eten en . Het voedsel bestaat grotendeels uit grassen en kruiden, toch eten hazen ook . Wat is een wild konijn en wat is een haas? Opvang van gevonden jonge wilde konijnen en hazen.

Ook de ogen van de haas hebben vaak een wat duidelijkere onderscheid in de iris en. Haasjes mogen meteen ook al vast voedsel eten. De haas is een planteneter en voedt zich met jonge grassen, granen, onkruiden en allerlei akkergewassen.

In de winter trekt de haas wat meer naar de bosrand toe en doorkruist een groter. Na een week kunnen de jonge haasjes al wat gras en jonge planten eten. Ook eet de haas zijn eigen uitwerpselen (coprofagie) om proteïnen en vitaminen binnen te krijgen.

Hij zou ook soms aas eten, in voedselarme seizoenen en . Wat zijn de lekkerste delen van het wild? Het beste stuk van de haas is de rug, en voor de ree, hert en wild zwijn zijn dat de rug.

Jammer genoeg denken veel mensen dat wild eten uitsluitend bij de feestdagen hoort.