By   June 27, 2016

De sperwer eet bijna uitsluitend kleine vogels. Mannetjes gaan vooral voor vinken, mussen, mezen en gorzen, vrouwtjes hebben een . Sperwers hebben stompe vleugels met een relatief groot oppervlak.

De vleugels zijn veel breder dan van valken, waarvoor ze vaak worden aangezien. Trekt over breed front, met wat stuwing langs kustlijnen. De sperwer lijkt veel op de havik, maar de grootte is hier vooral het verschil. Het mannetje eet – gr per dag en het grotere vrouwtje – gr per dag .

Het moet zijn: ‘Een sperwer, zonder prooi, in de tuin is uniek’. Er is altijd wel wat te eten voor de vogels: beetje duivenvoer, wat brood en een . De sperwer bouwt ieder jaar hoog in de bomen een nieuw nest, waarin één tot. De sperwer (ofwel spreeuwarend) eet spreeuwen, merels, mussen, vinken en . De sperwer, een roofvogel die in de jaren zestig zeldzaam is geworden, maar de.

Dan pakt hij wat hem in alle panier voor de poten komt. Een sperwer die een koolmees grijpt is dan ook niet speciaal. De laatste jaren neemt de soort weer wat in aantal af.

Hij inventariseert ze, zoekt hun nesten op, ringt, meet en weegt de jongen.