By   January 17, 2014

Je cholesterolwaarden in je bloed bepalen of er eventueel sprake is van een hoog cholesterol. Een hoog cholesterol verhoogd het risico op . Het cholesterolgehalte wordt gemeten door bloedonderzoek.

Van nature schommelt het cholesterolgehalte. Een hoge waarde kan een uitschieter zijn. Als je net de resultaten van je cholesterol test hebt ontvangen, wil je waarschijnlijk weten wat een normale cholesterolwaarde is en hoe je deze meet. Cholesterol is een vetachtige stof die afkomstig is uit twee bronnen: je lichaam en het voedsel dat je .

Allereerst moet je weten wat HDL cholesterol en LDL cholesterol zijn, voordat jij je eigen waarden kunt meten. Hier kunt u de cholesterol referentie waarden opzoeken. Vul de gevraagde gegevens in en klik op “verzend”. U krijgt dan een overzicht van de belangrijkste . Met het stijgen van de leeftijd wordt een iets hogere gemiddelde waarde gevonden van het totaal cholesterol. Het totaal cholesterol wordt onderverdeeld in 3 . Te hoge waarden van totaal- en LDL-cholesterol zijn een alarmsignaal van je lichaam en vragen om een aanpassing van voedings- en leefgewoonten.

Wat zijn de juiste LDL cholesterol waarden en wanneer is mijn LDL cholesterol te hoog? Overeenkomstig de ‘risicogroep’ waar u onder valt, vindt u de LDL.