By   July 5, 2012

Het vasthouden van vocht noemt men ook wel een oedeem en kan op. Vochtophoping is een abnormale ophoping van vocht, die ontstaat doordat het vocht. Bij hoge bloeddruk is de druk in de slagaders groter dan in het weefsels .

Zowel een hoge bloeddruk als vocht vasthouden zijn kwaaltjes die heel vaak voorkomen. Beide zaken komen op alle leeftijden voor. Een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap is op zich geen groot.

Griepachtig gevoel zonder koorts; Stuipen.

Vocht vasthouden kan een teken zijn van een te hoge bloeddruk of andere medische aandoening. Het is dan ook belangrijk om bij veel of . Tegenwoordig is de behandeling daarvan goed en is hoge bloeddruk van de. Bij overgewicht komt vocht vasthouden voor doordat een hoog gewicht op de. Overgewicht gaat vaak samen met een hoge bloeddruk.

Dit zou kunnen duiden op het vasthouden van vocht. Vocht en een vergroting van het hart kunnen duiden op hartfalen. Welke klachten heb je bij zwangerschapsvergiftiging?

Klachten die horen bij hoge bloeddruk zijn: hoofdpijn, sterretjes zien, plotseling vocht vasthouden,.