By   June 14, 2013

Oedeem (spreek uit: eudeem) is een overmatige ophoping van vocht in een bepaald lichaamsdeel. Door het vasthouden van vocht zwelt het lichaamsdeel op. Het vasthouden van vocht noemt men ook wel een oedeem en kan op alle leeftijden en plaatsen voorkomen.

Vochtophoping is een abnormale ophoping van vocht, die ontstaat doordat het. Oedeem, de medische term voor vochtophoping, gaat terug op het Griekse . Dikke handen, opgezette voeten: in de winter heb je waarschijnlijk geen last van oedeem. Vocht vasthouden (oedeem) in de benen komt vaak voor.

U heeft dan dikke voeten of enkels, maar vaak doen ook de onderbenen mee. Een van de vaakst voorkomende vormen van oedeem is enkeloedeem. Als je vocht vasthoudt in voeten, enkels of knieën kan het zijn dat je last hebt van oedeem.

De opgezette plekken kunnen pijnlijk en strak aanvoelen. Oedeem is vocht op plaatsen in het lichaam waar vocht normaal niet of nauwelijks aanwezig is. Het kan voorkomen in een bepaald lichaamsdeel, een orgaan of . Oedeem wordt veroorzaakt door een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht.

Er wordt meer vocht aangevoerd dan afgevoerd.