By   April 15, 2014

Scholingsmaterialen over mondverzorging bij kwetsbare ouderen. Ook de landelijke richtlijn mondzorg, bijscholing voor zorgmedewerkers en tips voor goede mondzorg in de . Een stappenplan om de mondzorg op een afdeling te verbeteren.

Ik ga een klinische les geven over mondzorg aan ouderen. Benieuwd naar het laatste nieuws over mondzorg bij ouderen? Heeft u een vraag over mondverzorging?

Ouder worden is niet alleen van invloed op uw lichaam, maar ook op uw gebit.

Ook uw eetgewoontes veranderen naarmate u ouder wordt. Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’. Het aantal ouderen neemt de komende jaren flink toe, ze blijven steeds langer zelfstandig wonen en houden steeds langer hun eigen gebit.

De mondzorg voor hulpbehoevende ouderen kan beter. Een speciale projectgroep zet zich in voor meer specialistische hulp rond mondzorg voor ouderen. Om de mondzorg bij ouderen te verbeteren is bewustwording van zorgprofessionals belangrijk.

Met subsidie van ZonMw zijn de Hogeschool . Als kickoff van het verbeterplan ‘mondzorg’ binnen Waardigheid en trots. De Alliantie Mondzorg is een gezamenlijk initiatief van ActiZ,.

Zelfevaluatie en verbeterplan mondzorg mei 2015. Landelijk gezien kan de kwaliteit van mondzorg nog flink verbeterd worden, daarom is er veel. Doel: significant verbetering aanbrengen van de mondzorg voor kwetsbare ouderen in . Mondzorg Klinische les Verbeterplan 1. Inleiding: Kern – Wat moet je weten over goede mondzorg? Ook de thuiszorg gaat de mondverzorging van kwetsbare ouderen de nodige.

ActiZ is vooral actief op de zorgterreinen: ouderen, chronisch zieken, kraam. Of over de meldactie mondzorg die Zorg- belang heeft. Programma Ouderen (NPO) dat zich ten doel stelt de kwaliteit van.

Het model en werkproces persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen. ZEL een format nulmeting en verbeterplan.