By   August 29, 2014

Wilt u een abonnement of contract opzeggen? Hoe zit het met stilzwijgend verlengen? ConsuWijzer legt alle regels aan u uit.

Een krant of tijdschrift mag uw abonnement stilzwijgend met maximaal maanden verlengen. Zegt u binnen die periode uw abonnement op, dan geldt een . Abonnementen die voor een bepaalde tijd zijn afgesloten, mag u niet stilzwijgend verlengen. Deze regel geldt grotendeels voor consumenten, en dus niet .

Levert uw bedrijf producten of diensten op abonnementsbasis aan consumenten en kleine bedrijven? Dan is het tijd de bedrijfsvoering af te stemmen op de . Voor stilzwijgende verlenging geldt het volgende. Een abonnement op een krant of tijdschrift mag aan het einde van de abonnementsperiode stilzwijgend . Veel abonnementen en andere contracten worden stilzwijgend verlengd. Dat wil zeggen dat als de wederpartij niets doet, hij automatisch weer . Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van langlopende contracten en abonnementen aan banden.

Biedt u abonnementen aan aan consumenten? Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regels voor het opzeggen en (stilzwijgend) verlengen van .

Voor zowel een abonnement op een tijdschrift als dagblad geldt dat deze abonnementen nog wel stilzwijgend mogen worden . Zojuist geconstateerd dat mijn abonnement zonder kennisgeving is verhoogd.