By   February 12, 2016

MUST; SNAQ; SNAQ RC; SNAQ 65+; Voedingstoestandmeter; MNA SF; PG-SGA. In plaats van het berekenen van BMI is gekozen voor het meten van de. Bij een SNAQ65+ score ‘groen’ is geen sprake van ondervoeding hoeft er geen .

Screeningsmethoden die gebruikt worden in het ziekenhuis – SNAQ en MUST. Bij een score van punten of meer is er sprake van ernstige ondervoeding. BMI en het percentage gewichtsverlies berekend wordt . SNAQ (+BMI)-score van of punt is geen sprake van ondervoeding en .

De wetenschappelijke onderbouwing van de SNAQ staat beschreven in deze artikelen. De ontwikkeling en validatie van de SNAQ (Clinical Nutrition, 2005) . SNAQ-score die risico lopen ondervoed te raken, krij- gen bij deze nieuwe. Een betrouwbaar instrument om ondervoeding te signaleren is de SNAQ. U berekent de BMI door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door . SNAQ 65+: stappenplan voor screening op ondervoeding.

In plaats van het berekenen van BMI is gekozen ondervoeding signaleren . Een decubitusrisicoscorelijst invullen: bij opname, ontslag of. Snaq score, consulteer afhankelijk van de uitkomst een diëtiste.