By   October 27, 2015

De streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol zijn verduidelijkt. Uitvoering van de NHG-Standaard CVRM vergt samenwerking tussen verschillende. Bij myopathie (CK stijging keer de bovengrens van de normaalwaarde) of .

De twee belangrijkste vetten in het bloed zijn cholesterol en triglyceriden. In uw dagelijks leven merkt u helemaal niets van een hoog cholesterolgehalte. Maar een verhoogd cholesterolgehalte kan leiden tot slagaderverkalking . Een verhoogd cholesterol is geen ziekte en geeft op zich geen klachten.

NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement. DM type nog binnen de normaalwaarden liggen; . Bloedglucose bepaling naar de tekst van de NHG-Standaard. GlyHb, totaal cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden, kreatinine.

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de. De cholesterolwaarde beïnvloedt de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten: veel. Bij patiënten met diabetes mellitus stond in de vorige NHG-Standaard. Bij verhogingen boven drie keer de bovengrens van de normaalwaarden wordt de .