By   August 21, 2015

HDL-cholesterol (= ‘goed cholesterol’): 9-mmol per liter bloed – verhouding. De belangrijkste bloedvet-waarden zijn totaal-cholesterol en LDL-cholesterol. Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam nodig heeft om cellen,.

De lipoproteïnen HDL en LDL zorgen voor het transport van cholesterol in het bloed. Er bestaan verschillende lipoproteine die allemaal bijdrage aan het transport van vetten door ons lichaachylomicron; VLDL; IDL; LDL; HDL. Je cholesterolwaarden in je bloed bepalen of er eventueel sprake is van een hoog cholesterol.

Een hoog HDL-gehalte geeft een lage cholesterolratio.

Hoge Cholesterol Normaalwaarden : Wat Is De Ideale Ratio ? Je totale cholesterol waarde kan zowel hoog zijn door de hoge HDL waarde of door de hoge LDL waarde. Informatie over LDL en HDL cholesterol, oftewel slecht en goed cholesterol. Hoe kan één en dezelfde stof zowel goed als slecht zijn voor ons lichaam? Des te hoger de cholesterol waarden van het HDL cholesterol, des te beter.

Te hoge LDL cholesterol waarden verhoogt het risico op aderverkalking en hart-vaatziekten. Wat is het verschil tussen LDL en HDL cholesterol? LDL-cholesterol (het ‘slechte’ cholesterol); HDL-cholesterol (het ‘goede’ cholesterol); Triglyceriden. LDL en HDL-cholesterol, samen met een vijfde van je triglyceriden niveau, vormen je totale cholesterol niveau die door een bloedtest bepaald .

Hier kunt u de cholesterol referentiewaarden opzoeken. LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, Triglyceriden en Totaal cholesterol. De lever kan LDL- en HDL-deeltjes uit het bloed halen. Maar cholesterol is ook een risicofactor voor hart– en vaatziekten. Er zijn twee soorten cholesterol: HDL en LDL.

LDL-cholesterol is een risicofactor voor . Dit getal bestaat uit een aandeel van het ‘slechte’ LDL-cholesterolgehalte en het ‘goede’ HDL-cholesterolgehalte en geeft te weinig informatie over de toestand . Voordat jij je eigen cholesterol kunt meten, moet je eerst een aantal dingen weten. Allereerst moet je weten wat HDL cholesterol en LDL . In uw dagelijks leven merkt u helemaal niets van een hoog cholesterolgehalte. Maar een verhoogd cholesterolgehalte kan leiden tot slagaderverkalking . De triglyceride waarde krijgt pas betekenis als er relatief weinig HDL en relatief veel LDL cholesterol in het bloed zit.

Welke verschillende soorten cholesterol zijn er? LDL: lipoproteïnenmet een lage dichtheid; LDL cholesterol waarden; HDL: lipoproteïne met . Te hoge waarden van totaal- en LDL-cholesterol zijn een alarmsignaal van je lichaam en vragen om een.