By   October 2, 2015

Voor patiënten tussen de en levert dialyse inderdaad een. Alles bij elkaar genomen bleek in het eerste jaar van de dialyse slechts 13. Net als bij jongere dialysepatiënten zijn behandelingscomplicaties bij bejaarden vrij zeldzaam geworden.

Toch lopen oudere patiënten meer risico op . Als ik zie dat een dialyse slechts van de gezonde nieren kunnen halen met het zuiveren, vraag ik me ook af wat dan de absolute ondergrens is van de . Oudere nierpatiënten zijn soms beter af zonder dialyse’. Op de Annual Dialysis Conference (Jaarlijkse Dialyse Conferentie) in Seattle vragen .

Nierdialyse thuis is medisch gezien beter dan in een centrum, waar het spoelen minder vaak gebeurt. Toch zijn er maar weinig nierpatiënten . Antonius Ziekenhuis blijkt dat oudere. Dialyse verlengt niet altijd de levensverwachting van oudere nierpatiënt.

De levensverwachting na start dialyse is altijd beter dan zonder dialyse ook in een oudere patient ( jaar) met eindstadium nierfalen. In de hele wereld en dus ook in Nederland is het aantal dialysepatiënten gegroeid sinds chronische dialyse mogelijk is. Tussen 20en 20lieten zij – op basis van shared decision making – oudere patiënten met ESRD kiezen voor dialyse (n=204) of voor een .