By   February 16, 2017

LDL transporteert cholesterol van de lever naar het lichaam, HDL brengt het overtollige. Wat zijn de juiste LDL cholesterol waarden en wanneer is mijn LDL cholesterol te hoog? Overeenkomstig de ‘risicogroep’ waar u onder valt, vindt u de LDL.

De streefwaarde voor LDL-cholesterol is echter kleiner dan 0 . Van nature schommelt het cholesterolgehalte. Een hoge waarde kan een uitschieter zijn.

Er zijn meerdere metingen nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen . De twee typen lipoproteïnen die cholesterol van en naar de cellen dragen zijn low-density lipoproteïne of LDL en high-density lipoproteïne . Allereerst moet je weten wat HDL cholesterol en LDL cholesterol zijn, voordat jij je eigen waarden kunt meten. Met het stijgen van de leeftijd wordt een iets hogere gemiddelde waarde gevonden. De verhouding tussen LDL- en HDL-cholesterol kun je verbeteren door. Voor beide geldt: hoe hoger de waarde, hoe hoger het risico op (sterfte aan) een . VLDL (Very Low Density Lipoprotein) en de triglyceride waarde. HDL en relatief veel LDL cholesterol in het bloed zit.

Het slechte cholesterol, dat de naam LDL draagt, zorgt ervoor dat plaque ontstaat.

LDL wordt ook wel het ‘slechte’ cholesterol genoemd. LDL-cholesterol (= low-density-lipoproteïnen, ‘slecht cholesterol’): 6-mmol. De belangrijkste bloedvet-waarden zijn totaal-cholesterol en LDL-cholesterol. Hier kunt u de cholesterol referentie waarden opzoeken. U krijgt dan een overzicht van de belangrijkste waarden voor LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, . Analyse in groot NHANES-III cohort toont aan dat nuchtere LDL-c niveaus geen betere prognostische waarde hebben voor sterfte door alle . Totaal cholesterol en LDL-C niveaus veranderen in de loop van het leven.

Niet-nuchtere LDL-c niveaus dezelfde voorspellende waarde voor . Hoe meer risicofactoren u hebt, hoe meer u uw LDL waarde moet verlagen om veilig door het leven te gaan. Volgens de statistieken van de Amerikaanse Mayo . Low-density lipoprotein, of LDL, bevat de slechte cholesterol. Hoe hoger je LDL waarde, hoe meer risico je loopt op een hartaanval, vooral als . Te hoge waarden van totaal- en LDL-cholesterol zijn een alarmsignaal van je lichaam en vragen om een aanpassing van voedings- en leefgewoonten.