By   December 12, 2016

Jij en je gezondheid faciliteert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de uitvoering van de basistaken in het preventief gezondheidsonderzoek in het Voortgezet . Jij en je gezondheid is een methode om de sociaal-medische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. GGD Amsterdam ontwikkelt Jij en je gezondhei een instrument waarmee leerlingen van het voortgezet onderwijs op tijd passende zorg .

Jij en je gezondhei screeningsinstrument voortgezet onderwijs. Jij en je gezondheid is een onderzoeksmethode waarmee in het . De GGD Amsterdam organiseert een mini congres over slapen op Havo de Hof. Cijfers en informatie over problemen en effecten bij jongeren .

Doel van deze groep is om informatie rondom de digitale zorginnovatie ‘Jij en je gezondheid’ (JEJG) te delen met betrokkenen en . Het contactmoment bestaat in eerste instantie uit het invullen van de digitale gezondheidsvragenlijst ‘Jij en je gezondheid’.

Het vroegtijdig signaleren van risicogedragingen en problemen bij kinderen behoort tot de taken van het basispakket voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Jij en je gezondheid (JEJG) is een digitale innovatieve werkwijze om de sociaal-medische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Voor heel veel verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld met vragen over gezondhei relaties,lichaam, seks, gevoel en . Natuurlijk hangt het nog van ontelbaar veel andere factoren af of je de ziekte ook écht kunt krijgt (no worries!), zoals je omgeving en je genen. Korte inleiding en leerdoelen: Uit het veld van JGZ VO en MBO komt naar voren dat er behoefte is aan verdiepende informatie over middelengebruik bij . Leerlingen worden gewogen en gemeten en zij vullen zelf de digitale vragenlijst ‘Jij en Je gezondheid’ in, op school. Aric Sigman zegt dat het beter is om samen met iemand te kijken en een tijdslimiet af te spreken.

Wil jij ook een fijner, zinvoller en gezonder leven? Ga doen wat je écht belangrijk vindt. De GGD Amsterdam heeft Jij en je gezondheid ontwikkel een werkwijze die ervoor zorgt dat leerlingen in het VO en MBO op tijd passende .