By   August 10, 2015

Er zijn twee soorten cholesterol: HDL en LDL. De twijfel over de hoog-HDL-hypothese bestond al langer. Hoge niveaus van LDL leiden tot een ophoping van cholesterol in de slagaders, terwijl HDL het cholesterol juist naar de lever vervoert voor de . Lage niveaus van HDL cholesterol zijn gekoppeld aan een hoger risico voor een hartaanval en hoge HDL cholesterolniveaus met een lager . Hoge gehaltes aan HDL-cholesterol verlagen weliswaar het risico op hart- en vaatziekten, maar kunnen ook negatieve effecten hebben. Omdat HDL cholesterol het slechte cholesterol uit de bloedbaan verwijder zullen hoge HDL cholesterol waarden de kans op hart- en vaatziekten verlagen.

In uw dagelijks leven merkt u helemaal niets van een hoog cholesterolgehalte.

Maar een verhoogd cholesterolgehalte kan leiden tot slagaderverkalking . Is een hoog cholesterolgehalte in het bloed de directe oorzaak van een hartinfarct? Daarom loopt iemand die een hoog HDL-cholesterolgehalte heeft en . De cholesterolratio is het totale cholesterolgehalte gedeeld door het HDL-gehalte (Hoge Dichtheid Lipoproteïne = goede cholesterol). LDL transporteert cholesterol van de lever naar het lichaam, HDL brengt het. Een hoog HDL-gehalte in het bloed maakt de kans op slagaderziekte kleiner, een . Er bestaat goed cholesterol (HDL-cholesterol) en slecht cholesterol (LDL-cholesterol).

Het HDL-cholesterolgehalte van uw bloed mag hoog zijn, dat is juist goed . Het bloed vervoert cholesterol door het aan eiwitten te binden.

Deze verbindingen heten lipoproteïnen. HDL en relatief veel LDL cholesterol in het bloed zit. Hoge LDL waardes geven ook een hoog totaal cholesterol. Er zijn wel aanwijzingen dat een relatief hoog gehalte aan het gunstige type cholesterol (het HDL cholesterol) de kans op het krijgen van . Als een arts een te hoog cholesterolgehalte vermoedt, zal hij bloed laten.

Een hoge LDL – slechte cholesterol – is van de risicofactoren voor. Het verhogen van de HDL cholesterol kan de risico’s verlagen, vandaar dat niet allen . Sommige mensen met een hoog gehalte van het ‘goede’ cholesterol, blijken een verhoogd risico te hebben op hart- en vaatziekten. Een van de functies van HDL-cholesterol is het ‘opruimen’ van LDL-cholesterol.

Een hoog HDL-cholesterolgehalte in het bloed wordt daarom . Erfelijk hoog cholesterol is onder te verdelen in een aantal vormen. Familiaire geCombineerde Hyperlipidemie (FCH); Erfelijk Laag HDL-cholesterol . Te hoog cholesterol (verhoogd cholesterol) komt door ontstekingen in het lichaam. Het HDL voert zoveel mogelijk overtollig cholesterol af naar de lever.