By   April 30, 2015

Zoals reeds eerder gezeg is het HDL cholesterol het goede cholesterol. Des te hoger de cholesterol waarden van het HDL cholesterol, des te beter. Te hoog cholesterol hoeft niet slecht te zijn, vooral de verhouding tussen je LDL, HDL en VLDL cholesterol is extreem belangrijk.

LDL en HDL-cholesterol, samen met een vijfde van je triglyceriden niveau, vormen je totale cholesterol niveau die door een bloedtest bepaald . Voordat jij je eigen cholesterol kunt meten, moet je eerst een aantal dingen weten. Allereerst moet je weten wat HDL cholesterol en LDL . De cholesterolratio is het totale cholesterolgehalte gedeeld door het HDL-gehalte (Hoge Dichtheid Lipoproteïne = goede cholesterol). Lage niveaus van HDL cholesterol zijn gekoppeld aan een hoger risico voor een hartaanval en hoge HDL cholesterolniveaus met een lager . De twee bekendste zijn Low-Density-Lipoproteïnen (LDL) en High-Density-Lipoproteïnen (HDL).

LDL wordt ook wel het ‘slechte’ cholesterol . Het goede cholesterol, HDL-cholesterol, kan het overtollige cholesterol in het bloed opruimen en zelfs de plaques helpen afbreken. Jarenlang ging de medische wetenschap er vanuit dat het kunstmatig verhogen van het ‘goede’ cholesterol HDL de kans op hartziekten . De verhouding tussen LDL- en HDL-cholesterol kun je verbeteren door matig te zijn met verzadigd vet en verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. HDL staat voor high density lipoproteïne, een stof die het transport van vet door het bloed mogelijk maakt. Vetten kunnen niet los in het bloed stromen.

Er zijn twee soorten cholesterol: HDL en LDL.

LDL-cholesterol is een risicofactor voor slagaderziekte, terwijl HDL-cholesterol juist een gunstig effect heeft omdat . Omdat de stofwisseling van HDL-cholesterol . HDL-cholesterol een belangrijkere voorspeller voor cardiovasculaire aandoeningen . Hoge gehaltes aan HDL-cholesterol verlagen weliswaar het risico op hart- en vaatziekten, maar kunnen ook negatieve effecten hebben. Maar een verhoogd cholesterolgehalte kan leiden tot slagaderverkalking (atherosclerose). Toch is cholesterol niet alleen maar slecht. De streefwaarde voor LDL-cholesterol is echter kleiner dan 0 . Roken en overgewicht verlagen bovendien het gehalte aan beschermend HDL-cholesterol. Het HDL-lipoproteïne kan cholesterol opnemen uit de weefsels.

Er wordt verondersteld dat HDL cholesterol kan verwijderen uit atheromen in de slagaders. HDL staat voor High Density Lipoproteïnen die behoren tot een groep substanties die tevens lipoproteïnen genoemd wordt.