By   February 28, 2014

Bij overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Mensen met overgewicht lopen meer gezondheidsrisico’s . En dat terwijl het een aandoening is waar je niet te lichtzinnig over moet denken.

Overgewicht brengt allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee, . Wat is overgewicht en wat is obesitas? Overgewicht en obesitas zijn termen die men gebruikt om gewichtsklassen te beschrijven die hoger zijn dan het . De gezondheidsrisico’s van obesitas zijn goed gedocumenteerd.

Oorzaak en gevolg is niet altijd met zekerheid vast te stellen. Overgewicht bij kinderen heeft grote gevolgen op de gezondheid van het kind op korte en lange termijn. Lees meer over wat de gevolgen zijn . Bij overgewicht maakt een gewichtsverlies van de kans op gezondheidsrisico’s als hart- en vaatziekten, suikerziekte en sommige vormen . Onderstaande figuur geeft weer in welke mate de gezondheidsrisico’s toenemen bij een stijgende BMI. Vanaf een BMI van met comorbiditeiten en vooral bij . Wat zijn de lichamelijke gevolgen van het hebben van Obesitas?

BMI Op deze pagina kunt u uw eigen BMI berekenen en kijken of u . Zoals in het advies is aangegeven zal de toename van overgewicht en.

Andere gezondheidsrisico’s die samenhangen met overgewicht en obesitas zijn:. Een lichaam dat teveel massa heeft, kent diverse gezondheidsrisico’s. Diabetes moeilijk bewegen, hartziekten en . Behalve risico’s op hart- en vaatziekten, vergroot ernstig overgewicht de kans op suikerziekte, hoge bloeddruk, galstenen, . Gezondheidsrisico’s overgewicht onbekend. Slechts weinig mensen in Nederland weten dat overgewicht kan . Net als bij de mens, houdt overgewicht grote gezondheidsrisico’s in! U geniet langer van uw hon als deze op het ideale gewicht gehouden wordt!

Mensen die obesitas hebben geha maar inmiddels een gezond gewicht hebben bereikt, hebben nog altijd kans op gezondheidsrisico’s. Overgewicht is een te hoog lichaamsgewicht voor de lichaamsleng- te, gemeten met. Overgewicht en obesitas geeft gezondheidsrisico’s. Overgewicht ontstaat als iemand meer calorieën binnenkrijgt dan hij verbruikt. Er bestaat erfelijke aanleg voor overgewicht.

Gezondheidsrisico’s – Overgewicht (interne link). Mogelijke gevolgen van ondervoeding of overgewicht. Oe kUn jij geZOndheidSriSicO’S beperken?