By   February 16, 2017

U vindt hier alle informatie over de diagnose, behandelingen, operaties en het leven met een maag-, lever- of darmziekte. Een divertikel van Zenker is een uitstulping aan het begin van de slokdarm naar buiten in de borstholte. U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie aan een Zenker divertikel. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. Een Zenkers divertikel is een uitstulping (divertikel) van de slokdarm.

Deze uitstulping kan klachten geven zoals hoesten, kokhalzen, lastige voedselpassage, . Een zogeheten Zenker divertikel is een pulsiedivertikel bij de overgang van de keelholte naar de slokdarm.

Dit type slokdarmdivertikel komt het meeste voor. Diagnose en behandeling van een divertikel van Zenker. Divertikel van Zenker: De divertikel van Zenker is de meest voorkomende soort divertikel. Dit soort divertikel bevindt zich in het bovenste . Waarschijnlijk ontstaat een Zenker divertikel door een combinatie van factoren.

Een verhoogde druk in de slokdarm en een zwakke plek in de . Behandeling van uitstulping van de slokdarm. Binnenkort gaat u naar het ziekenhuis voor een behandeling van een uitstulping in. De endoscopische behandeling van het divertikel van Zenker.

Zenkers divertikel door de KNO-arts met. Bij u is een uitstulping (divertikel) van de slokdarm vastgesteld. Deze uitstulping, ook wel Zenkers divertikel genoem kan klachten geven als hoesten, . Een Zenker’s divertikel is een uitstulping van de slokdarm in de borstholte.

De uitstulping neemt de vorm aan van een zakje. Een Zenker divertikel is een uitstulping van de slokdarm naar buiten in de borstholte. Er zijn drie soorten uitstulpingen van de slokdaruitstulpingen van de keelwand bij de overgang naar de slokdarm (divertikel van Zenker), uitstulpingen . Een Zenker divertikel is een uitstulping van de slokdarm in de borstholte aan de overgang van keel naar slokdarm. Deze aandoening komt meestal voor op iets . In deze folder staat de gang van zaken bij dit onderzoek in grote lijnen beschreven.

Met u is gesproken over een operatieve ingreep ter verbetering van de voedselpassage tijdens het slikken door het verwijderen van een Zenkers divertikel. Op advies van uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een behandeling van een Zenker’s divertikel op de afdeling Endoscopie.