By   December 5, 2012

Gebruikt voor: gemeenschappelijke voorzieningen gemeentelijke voorzieni. Voorbeelden van collectieve goederen zijn dijken en het leger. We kunnen drie soorten collectieve voorzieningen onderscheiden:.

Hieronder vind je betekenissen van het woord collectieve voorzieningen. Je kunt ook zelf een definitie van collectieve voorzieningen toevoegen. Zuiver collectieve voorzieningen hebben als kenmerken dat ze niet door de private. Voorbeelden van collectieve voorzieningen zijn defensie, aanleggen vanĀ .

Een dijk is een voorbeeld van een zuiver collectief goed. De overheid zorgt voor collectieve voorzieningen. Voorbeelden zijn: Openbaar vervoer, buurthuizen, klussendienst, formulierenhulp, maaltijdenservice, ouderenadviseurs,. Collectieve goederen zijn goederen die alleen door de overheid.

We gebruiken een zeer simpel voorbeeld: ‘jij’ en ‘je buurman’ delen eenĀ . Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Het gaat er niet meer om een standaardvoorziening aan te bieden aan een inwoner. Ook kan het gaan om een combinatie van collectieve en individuele voorzieningen.

In onderstaand voorbeeld hebben we hiermee een begin gemaakt.