By   February 1, 2017

Wilt u een abonnement of contract opzeggen? Hoe zit het met stilzwijgend verlengen? ConsuWijzer legt alle regels aan u uit.

Een abonnement mag soms stilzwijgend worden verlengd. Dit hangt af van het soort abonnement dat u heeft. Voor een abonnement op een tijdschrift geldt . Abonnementen die voor een bepaalde tijd zijn afgesloten, mag u niet stilzwijgend verlengen.

Deze regel geldt grotendeels voor consumenten, en dus niet . Levert uw bedrijf producten of diensten op abonnementsbasis aan consumenten en kleine bedrijven? Dan is het tijd de bedrijfsvoering af te stemmen op de . Voor zowel een abonnement op een tijdschrift als dagblad geldt dat deze abonnementen nog wel stilzwijgend mogen worden verleng maar alleen voor . Voor stilzwijgende verlenging geldt het volgende. Een abonnement op een krant of tijdschrift mag aan het einde van de abonnementsperiode stilzwijgend . Veel abonnementen en andere contracten worden stilzwijgend verlengd.

Dat wil zeggen dat als de wederpartij niets doet, hij automatisch weer . Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van langlopende contracten en abonnementen aan banden.

Je vind het einde van je contract onder ‘Abonnement’ in MijnKPN. Heb je al eens verlengd bij KPN en heb je dit een aantal maanden vóór het . Biedt u abonnementen aan aan consumenten? Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regels voor het opzeggen en (stilzwijgend) verlengen van .