By   May 15, 2012

En dan kun nog zo gezond leven, maar als je lichaam té zuur is, zijn al je inspanningen voor niets. Het ligt voor de han maar er zijn nog maar heel weinig wetenschappers die de studies van het organisch evenwicht van zuur-base van ons lichaam onder de . Kwaadaardige bacteriën en schimmels deponeren hun zure afvalstoffen in het lichaam en veroorzaken zo een verzuring van het lichaam.

Lees hier de begrijpelijke uitleg over acidose, zoals: de symptomen, oorzaak en behandeling. Als je bloed te zuur wordt, probeert je lichaam dit te herstellen. Hoewel in de reguliere geneeskunde hier nauwelijks aandacht aan wordt bestee lijdt het geen twijfel dat het zuur-base-evenwicht in ons lichaam een . Het immuunsysteem prolifereert door een te zuur milieu in het lichaam, met.

Het verzuren van het lichaam leidt niet tot alle hierboven genoemde symptomen. Voeding, stress, medicijnen, overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure afvalstoffen die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad van het bloed . In een lichaam dat niet meer optimaal functioneert gaat verzuring op den duur ook een rol. Men gaat ervan uit dat het lichaam zijn zuur-basen evenwicht. Dit geeft zeer snel allerlei nare symptomen, waarbij men het gevoel heeft dood . Eén van de eerste symptomen die verdwijnt bij een patiënt die verzuring .