By   March 11, 2016

Dit is de allereerste Nederlandse zuur-base tabel gebaseerd op Nederlandse voedingsmiddelen. Ik kan ook met volle overtuiging zeggen dat . Althans te veel zuurvormende voeding.

Bij het samenstellen van het voedselpakket is het van belang dat we ons niet alleen bekommeren om . Het is trouwens niet zo dat zuursmakende voeding ook een zuur vormt in het. Er is namelijk een veel betere en gezondere manier om de zuur-base balans in je lichaam te herstellen met voeding. Mineralen als calcium, magnesium , kalium en .

Tabel van sterk alkalisch (base) tot sterk verzurend. Te veel basen geven nooit problemen, omdat zij zich binden aan het koolzuur wat wij uitademen. Zure voedingsmiddelen zijn op zich niet slecht maar ze . Het zuur-base dieet is een voedingspatroon dat een gezond evenwicht nastreeft m.

Zoals Rachel al aangaf in haar blog, worden de voedingsmiddelen op verschillende. Dus de ene keer is het zuur en de andere keer base. Een voedingspatroon kan op allerlei manieren worden samengesteld.

Eén daar van is volgens het zuur-base-evenwicht in het lichaam. Gezonde Voeding en Ziekte – Zure en Base evenwicht: Verkeerde voedselkeuze mede als oorzaak van ziekten en kwalen. Voeding is één van de belangrijkste oorzaken van verzuring, omdat het grote verschuivingen kan veroorzaken in de zuur-base-huishouding van ons lichaam. Zuur en basen in natuurlijk evenwicht is goed voor de gezondheid: Zuur en basen in een gezonde voeding: basenvormende mineralen, geen zuuroverschot. Alternatieve visie: evenwicht zuren en basen.

Met een zuur-basedieet probeert iemand de zuurgraad in het lichaam te herstellen. Het alkalische dieet staat ook bekend als het zuur-basedieet. Het is gebaseerd op het idee dat de voeding die je eet de zuurgraad (pH-waarde) . Slechts weinig mensen leggen een relatie tussen ziektes en het zuur-base. Zure afvalstoffen in het lichaam zijn een gemakkelijke voedingsbron voor .