By   December 15, 2017

Hoe lang de opzegtermijn mag zijn hangt af van uw abonnement of contract. Volgens de nieuwe wettelijke regels moet u in ieder geval kunnen opzeggen op . Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode.

Als de eerste contractperiode voorbij is, kunt u opzeggen. In de wet staat dat een contract niet . Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van Dam. Afhankelijk van het type abonnement geldt een wettelijke opzegtermijn van maximaal één of drie .

Voor opzegging bestaan wettelijke regels. Deze verschillen per abonnement of contract. Zo verschilt de opzegtermijn van een kwartaaltijdschrift met de . Op grond van de Wet Van Dam mag een consument een stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn mag niet meer zijn dan een maand.

Een abonnement op krant of tijdschrift mag niet per maand maar per drie maanden . Alle informatie over de nieuwe opzegwetgeving Wet van Dam. Rechtbank Haarlem ging het over een abonnement bij een . Stilzwijgende verlenging telecomabonnement; Wanneer kan uw klant zijn abonnement opzeggen?

Dit mag maximaal maanden zijn als u zelf om een langere opzegtermijn hebt verzocht. Sportschoolabonnement of tijdschriftabonnement opzeggen? Wanneer kan een abonnement worden opgezegd?

Wat is de rol van de algemene voorwaarden . De opzegtermijn in een contract is wettelijk bepaal maar van deze regels kan worden. Is het een abonnement voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd? Een abonnement mag automatisch worden verleng maar alleen als je na de eerste.

Let op: de wettelijke regels voor ‘opzegging verlenging’ gelden niet voor . Op december 20is de Wet van Dam in werking getreden. Ook als het gaat om abonnementen, kunt u zich als consument beroepen op gunstige wettelijke regels. Als het gaat om het opzeggen van een sportabonnement, dan valt het op. Wat zijn je rechten bij het opzeggen van een abonnement? Het is niet wettelijk verplicht dat je van deze verlenging op de hoogte wordt gesteld.

De gevolgen van deze wet zijn ingrijpen ook voor bestaande contracten. Het bekendste voorbeeld is het abonnement op de sportschool. Dan mag er een opzegtermijn van drie maanden gehanteerd worden. Bij kranten en tijdschriften is de opzegtermijn ook een maan maar deze wordt berekend vanaf de einddatum van het abonnement.

Vorige week wilde ik mijn abonnement (onbepaalde tijd) bij Basic Fit. De Wet Van Dam richt zich niet op de termijn van opzegtermijn, maar . Opzeggen, cursusgeld betalen – Radar. Leesmap leesland opzeggen – Radar – het.

Kan ik mijn lidmaatschap nu wel of niet. Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen. Besparen doet u door jaarlijks uw abonnementen onder de loep te nemen.

Wat is de wettelijke opzegtermijn en hoe kunt u uw abonnement . De krant mag een abonnement stilzwijgend verlengen met een periode van maximaal drie maanden.