By   June 25, 2015

Spring naar Wat houdt de Wet Van Dam in? Op grond van de Wet Van Dam mag een consument een stilzwijgend verlengd contract op elke maand . Alle informatie over de nieuwe opzegwetgeving Wet van Dam.

Opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen is voor consumenten makkelijker geworden door de Wet van Dam. Op december wordt de Wet Van Dam van kracht. Contracten met consumenten mogen dan niet meer zomaar stilzwijgend worden verlengd.

De Wet Van Dam treedt in werking op december 2011.

De impact voor bestaande contracten is moeilijk te bepalen, aangezien een reparatiewet die hier . Dankzij de Wet Van Dam kunt u contracten of abonnementen die stilzwijgend verlengd zijn, steeds maandelijks opzeggen. Op december 20is de Wet Van Dam in werking getreden. Consumenten kunnen bij stilzwijgende verlenging op ieder gewenst moment . Op december 20is de Wet van Dam in werking getreden.

Inmiddels hebben we er ruim een jaar ervaring mee. Een belangrijke nieuwe wet voor consumenten is de Wet van Dam, die jaar na het voorstel van Tweede Kamerlid de heer van Dam werd . Vanaf december 20is de ‘wet Van Dam’ van kracht. Deze wet legt de stilzwijgende verlenging van contracten aan banden en houdt .

Deze wet legt het stilzwijgende verlengen van overeenkomsten van bepaalde tijd grotendeels . De Wet van Dam is in december 20in het leven geroepen om bepaalde handelspraktijken aan banden te leggen waarin consumenten geconfronteerd . Let op: Bij een proefabonnement geldt nooit een opzegtermijn! Volgens de wet stopt het proefabonnement vanzelf na de afgesproken proefperiode. Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over Toezegging proefabonnementen en aanpassing wet Van Dam.

Nu is mijn vraag vallen stichting onder de wet van Dam? Ik weet dat verenigingen hier niet onder vallen en dat zij hun eigen regels mogen . Consumenten zijn gebonden aan de algemene voorwaarden van een professionele wederpartij, mits de voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn . Als het gaat om het opzeggen van abonnementen, dan valt het op dat er veel verwarring is bij ondernemers en consumenten over de wettelijke . De nieuwe wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (Wet Van Dam) trad in werking op 1 . Nieuwe abonnementen en contracten mogen niet meer stilzwijgend worden verlengd. Dat heeft de wet van Dam bepaal die vorig jaar officieel van kracht is .