By   January 30, 2013

Er zijn twee soorten cholesterol: goed en slecht cholesterol. Te veel of te weinig van een bepaald type – kan een verhoogd risico op hart- en . Wat betekenen de cholesterolwaarden uit het bloedonderzoek en wat zijn.

Een hoge cholesterolwaarde kan een uitschieter zijn en hoeft dus niet altijd. Voor het maken van een goede inschatting van het risico op hart- en . Er zijn meerdere metingen nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen van het . Er zijn twee soorten cholesterol: HDL en LDL.

Gezonde voeding doet afvallen, wat een gunstig gevolg heeft op het cholesterolgehalte. Wat is goed en wat is slecht cholesterol? Hoe meer verzadigd vet iemand via zijn voeding tot zich neemt, hoe meer cholesterol zijn lichaam . Een goede balans is bij cholesterol belangrijk, in de ideale situatie heeft u daarom van elk. LDL, HDL en triglyceriden in orde zijn. Wat betreft het triglyceridengehalte is het advies om te streven naar een waarde . Daarom geldt: Hoge HDL cholesterol waarden zijn positief.

Wat is het verschil tussen HDL en LDL cholesterol?

Te hoge waarden van totaal- en LDL-cholesterol zijn een alarmsignaal van je lichaam en vragen. De verhouding tussen LDL- en HDL-cholesterol kun je verbeteren door matig te zijn met verzadigd vet en verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet.