By   January 12, 2016

Je hebt het onderwerp van je werkstuk bepaald en hebt hier onderzoek naar gedaan,. Dit doe je door eerst te vertellen wat de probleemstelling is die je hebt onderzocht. Vervolgens zeg je dat er na de hoofdstukken een samenvatting en een.

Nu moet hij of zij eerst de hoofdstukken gaan lezen en dan komen de . Wat leer je door het maken van een werkstuk 3. Zo moet het werkstuk er uit komen te zien 4. Voorbeelden van een voorwoord en een inleiding 5.

Zorg wel dat punt in je werkstuk beantwoord gaat worden. Je inleiding moet minimaal regels zijn. De kern van je werkstuk moet pagina’s (getypt, lettergrootte 12) of. De kopjes moeten informatief zijn en aangeven wat er behandeld wordt. Daarvoor moet je dus je informatie ordenen.

Zo weet je altijd wie er verantwoordelijk is. Je kunt bijvoorbeeld wat vertellen over jouw eigen achtergrond in relatie tot je werkstuk, of de geschiedenis van het onderzoek. Voor sommige vakken op school moet je werkstuk maken.

Vaak is het heel veel werk en zie je door de bomen het bos niet meer.

In een slot kun je vertellen wat je geleerd hebt over het onderwerp en hoe je . Je werkstuk gaat over een onderwerp wat je interessant vindt, maar het moet een. Dan komt er een blad met titel van je werkstuk, je eigen naam en de datum. Je inleiding moet in ieder geval regels zijn.

Vertel in het kort wat je in je werkstuk gaat vertellen. Sla een regel over als er in je hoofdstuk een nieuw stukje (alinea) begint. Op school moet er vaak een werkstuk gemaakt worden en ook kan het een. In dit werkplan bedenk je een onderwerp, bedenk je wat je wilt .