By   October 4, 2012

Wat is geluid en wat gebeurt er in de lucht wanneer een bron zoals een gitaar of luidspreker geluid maakt? Geluid in engste zin is de hoorbare verandering van de luchtdruk. Geluid zijn trillingen in de lucht die door gezonde oren zijn waar te nemen (te horen). Als een voorwerp geluid maakt, worden de luchtdeeltjes in . De Oude Grieken dachten 25jaar geleden al dat geluid bestaat uit trillingen in de lucht.

De beroemde Aristoteles geloofde dat licht en geluid . Geluid ontstaat wanneer er ‘iets’ in trilling wordt gebracht. Die trillingen die er ontstaan kunnen wij . Geluid ontstaat door trillingen van de lucht. Geluid plant zich voort via geluidsgolven. Luister maar eens naar het geluid van een walvis. Maar niet alle lucht die zich verplaatst is geluid.

Wind bijvoorbeeld hoor je niet, tot die ergens tegenaan komt. Geluid kun je op twee manieren omschrijven. Geluid als fysisch (natuurkundig) verschijnsel is het gevolg door trillingen die door een bepaalde . In deze video leg ik het verschijnsel geluid uit.

Want hoe ontstaat geluid eigenlijk en hoe komt het dat. Alles wat geluid maakt, beweegt en verplaatst daardoor kleine beetjes lucht. Maar niet alle verplaatste lucht is geluid.