By   September 27, 2013

Gebruik de hier verstrekte informatie om een gesprek te beginnen met je arts over jouw cholesterol en wat je kunt doen om je risico op een . Je cholesterolwaarden in je bloed bepalen of er eventueel sprake is van een hoog cholesterol. Een hoog cholesterol verhoogd het risico op .

Heeft u een cholesterolwaarde van onder de dan is uw cholesterol goed. Hartwijzer gaat over hartziekten en wat je moet doen om hartziekten te. LDL transporteert cholesterol van de lever naar het lichaam, HDL brengt het overtollige . Wat is goed en wat is slecht cholesterol?

Een spoedcursus over alles wat we moeten weten over dit interessante stofje in ons lijf. Zoals reeds eerder gezeg is het HDL cholesterol het goede cholesterol. Wat is het verschil tussen HDL en LDL cholesterol?

Een goede balans is bij cholesterol belangrijk, in de ideale situatie heeft u daarom. Wat betreft het triglyceridengehalte is het advies om te streven naar een . Informatie over LDL en HDL cholesterol, oftewel slecht en goed cholesterol. LDL transporteert relatief veel cholesterol, wat maakt dat dit lipoproteïne meer . In gevallen kan cholesterol het risico op hart- en vaatziekten vergroten: als het cholesterolgehalte te hoog is en als de verhouding tussen de soorten .

Te hoge waarden van totaal- en LDL-cholesterol zijn een alarmsignaal van je lichaam en vragen. HDL staat bekend als het goede cholesterol. Het HDL voert het teveel aan LDL af naar de lever.

Via de lever komt het cholesterol terug in uw . Het HDL-cholesterol is dus een goede ‘schoonmaker’: hoe meer HDL u heeft, hoe . Als je net de resultaten van je cholesterol test hebt ontvangen, wil je waarschijnlijk weten wat een normale cholesterolwaarde is en hoe je deze meet. Een goede cholesterolmeting bestaat daarom altijd uit vier verschillende onderdelen: totaal-, LDL- en HDL-cholesterol en triglyceriden, ook wel het . Wat bedoelen mensen met ”goede” en ”slechte” cholesterol en welke functie hebben ze in je lichaam? Ontdek alles over de twee typen cholesterol hier.

Het HDL-cholesterolgehalte van uw bloed mag hoog zijn, dat is juist goed voor uw vaten. LDL en VLDL als het ‘slechte’ cholesterol.