By   September 7, 2010

Vossen zijn opportunisten: ze leven van wat zich ter plaatse het. Vossen eten ook egels en zijn meester in het doen ontrollen van de egel waarna hij deze . De vos, die een roofdier is, neemt een speciale plaats in de ecologie.

Het dier is van grote nut bij vangen van schadelijke knaagdieren. De vos (Vulpes vulpes) (ook wel gewone of rode vos genoemd) is een lid van de hondachtigen. Ze eten rond deze tijd hun eerste vaste voedsel.

Volg de Vos – Volg de vossen via een webcam bij.

Wat een vos nu precies eet, hoeveel en wanneer daarbij kunnen de beelden. De vos is wellicht het dier waarrond in Vlaanderen de meeste controverse bestaat. Dit fenomeen wordt ‘surplus killing’ genoemd en heeft de vos heel wat . Vossen eten veel kleine zoogdieren zoals ratten, muizen en konijnen.

Daarnaast ruimt hij ook heel wat zieke dieren en kadavers op. De vos is een opportunist: hij eet bijna alles. Hij kan hard rennen, tot zestig kilometer per uur, alhoewel zes tot dertien kilometer per uur de normale snelheid is.

De vos is in feite een vleeseter, een geleerd woord hiervoor is ‘carnivoor’. Hij vangt konijnen, vogels, muizen, ratten, .