By   October 1, 2014

De otters (Lutrinae) vormen een onderfamilie van in het water levende. Otters eten vis: paling, baars, snoek, karper en zalm. Otters halen alles wat ze eten uit het water, zoals vis, kikkers, kreeften en als het lukt ratten en .

Familie: Mustelidae (marters) Geslacht en soort: Lutra lutra (gewone otter of visotter). De otter schijnt het liefst paling te eten. Gelukkig maar, want nog maar kort geleden was de otter uitgestorven.

Eigenlijk eet hij alles in zee wat hij vindt.

Als hij iets kleins heeft gevangen dan houdt de otter zijn prooi in de bek, anders klemt hij de prooi op zijn buik. Dit werkstuk zal als bedreigde diersoort de otter behandelen. Er zijn op de wereld verschillende soorten otters.

Een aantal van deze otters zijn: de zeeotter, . De kleinklauwotter is de kleinste otter van alle soorten otters die er zijn. In Nederland is de otter in 20geherintroduceer nadat hij ergens in de jaren tachtig was uitgestorven in ons land. Visotters eten voornamelijk vis, maar er zijn .