By   September 18, 2013

De wetenschappelijke naam van de gaai, Garrulus glandarius, is te vertalen als. Het actielidmaatschap stopt vanzelf na zes maanden, dus wat houdt u tegen? Voedsel vindt de Vlaamse gaai in bomen en struiken, in de lucht en op de grond; het betreft.

Wat niet teruggevonden wordt, kan uitgroeien tot een nieuwe eik. Soms eet een Vlaamse Gaai eieren of jongen vogeltjes, veel mensen noemen hem daarom een moordenaar, . Geslacht en soort: Garrulus glandarius (vlaamse gaai). Hij eet ook jonge zoogdieren, insecten, slakken, wormen en spinnen.

Een zoektocht naar de oorsprong van het Vlaamse karakter van de gaai leverde twee verklaringen op. Hij eet ook jonge zoogdieren,insecten, slakken, wormen en spinnen. De Vlaamse gaai eet graag insecten, eieren en jonkies van andere vogels en ze zijn doel op eikels en andere nootjes. Deze nootjes begraven ze in de grond . Vanavond ontvangen: jonge Vlaamse Gaai, aangevallen door een kat oid.

Wat geef je een Vlaamse Gaai te eten? Hij eet nu nog maar a keer per dag vogelpap, verder eet hij zelfstandig (algemeen krachtvoer). En daar heb ik gehoord wat een kraaiachtigen daar te eten krijgen.

Vlaamse gaaien hebben wel wat weg van eekhoorns.

Net als deze kleine knaagdieren leggen de vogels een wintervoorraad aan.