By   August 27, 2013

Scholeksters zijn stevig gebouwde, zwart-witte steltlopers die vaak aan de kust,. Nest is niet meer dan een kuiltje in de gron spaarzaam bekleed met wat . De scholekster (Haematopus ostralegus) is een zwart-witte steltloper uit de familie der scholeksters.

Wat precies de functie is van de sozen is niet bekend. Beide ouders begeleiden de jongen 8-weken, afhankelijk van wat ze . Scholeksters eten allerlei soorten schelpdieren en wormen, maar ook insecten. Wat betreft de temperatuur die heerst in het gebied is hij niet erg kieskeurig.

Scholeksters danken hun naam aan het zwart-witte verenkleed. Ze worden ook wel bonte Piet genoem bont door hun veren en Piet naar het geluid dat ze . De rest van het verenkleed is wit, wat bij de rug en stuit alleen in de vlucht is te. Aan de kust eten scholeksters schelpdieren zoals mossels, kokkels, krabben . Hoi, Ik vind zojuist een zieke scholekster. De vogelopvang is km verderop en ik ben vanavond niet meer in de gelegenheid om.

De Scholekster eet vooral schelpdieren zoals mosselen. Als de Scholekster niet leeft in zeegebieden, eten zij vooral insecten en wormen. Zonder ingrijpende maatregelen is de scholekster in 20als broedvogel.