By   April 11, 2012

Met roofvogels worden meestal twee (niet nauw aan elkaar verwante) orden van vogels bedoeld: de Accipitriformes en de Falconiformes. Een van de manieren waardoor een roofvogel een prooi kan pakken is:. Marnix wil graag weten wat roofvogels eten.

Ik doe mijn spreekbeurt over roofvogels omdat het mijn favoriete vogels zijn en omdat ik ze erg mooi vind en er veel over te vertellen is. Roofvogels zijn snelle en sterke jagers. Dat is ook nodig, want ze eten andere dieren. Roofvogels verschillen van andere vogels door hun uiterlijk .

Het verschilt per roofvogel welk voedsel het eet. Maar je kunt hierbij denken aan wormen, muizen . Een roofvogel is een vogel die jaagt op andere dieren. Bijvoorbeeld op muizen,konijnen en kuikens.

Een bekende roofvogels zijn de arend er . Gieren zijn geen roofvogels in eigenlijke zin omdat de meeste soorten geen levende. Gewoonlijk eten ze datgene wat ze toevallig vinden, ze eten voornamelijk. De kalkoengier, die in Noord- en Zuid-Amerika leeft, eet allerlei afval zoals .