By   November 3, 2010

De huismus eet voornamelijk zaden en insecten. Moet je je bessen beschermen tegen mussen of niet ? Is het waar dat rijst in hun maag op zwelt en dat de mussen dan dood gaan ?

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit zaden. De huismus heeft zich gespecialiseerd in de zaden van cultuurgewassen: tarwe, gerst, haver, . De huismus heeft tot legsels per broedseizoen met elk 4-eieren. Het actielidmaatschap stopt vanzelf na zes maanden, dus wat houdt u tegen?

Aan de vorm van zijn snavel kunt u zien wat vogels het liefst eten. Hier een overzicht van wat de meeste bekende tuinvogels het liefst eten. Huismus opnieuw op bij Nationale Tuinv.

Volwassen huismussen eten voornamelijk zaden van grassen en kruiden. In akkerbouwgebieden worden ook veel granen . De mus is een standvogel, dit wil zeggen dat hij bij voorkeur op dezelfde plek blijft wonen. Hij is ook nesttrouw, wat betekent dat hij in het nest waar hij in .