By   December 22, 2015

Aan de afstand en het patroon van de sporen kan worden afgeleid wat de. Ook eet de haas zijn eigen uitwerpselen (coprofagie) om proteïnen en vitaminen . Volwassen hazen zijn echter forser, hebben grotere poten en langere oren met een zwarte punt, .

De haas is een planteneter en voedt zich met jonge grassen, granen, onkruiden en allerlei akkergewassen. Hoewel een haas vooral plantaardig voedsel eet,. Wat is een wild konijn en wat is een haas?

Opvang van gevonden jonge wilde konijnen en hazen.

Als het dier nog eet, geef dan verse peterselie. In strenge winters eet hij tevens schors. Hierbij kunnen ze veel schade toebrengen aan jonge bomen.

Ook eet de haas zijn eigen uitwerpselen (coprofagie) . De haas verbruikt niet al het voedsel op het terrein, maar eet slechts hier en daar. In de winter trekt de haas wat meer naar de bosrand toe en doorkruist een . Na weer wat foto’s te hebben genomen (hebben is hebben) ben ik voorzichtig nog iets naar voren gereden om minder last te hebben van het grassprietje dat . Ook de ogen van de haas hebben vaak een wat duidelijkere onderscheid in de iris. Eet een haasje van 2gram bijvoorbeeld nog nauwelijks andere dingen .