By   April 10, 2017

Eksters eten ze wat kunnen vinden: het grootste deel van hun menu bestaat uit. Eet ook kleine zoogdieren (muizen), eieren van kleinere vogelsoorten en . Eksters verstoppen Voedsel, stelen geen juwelen of blinkende voorwerpen.

In tegenstelling tot wat velen onder ons (willen) geloven, hebben studies . Eksters zijn nieuwsgierige vogels en onderzoeken alles wat voor hen nieuw is. De ekster eet vrijwel alles van dierlijke oorsprong; voornamelijk insecten, maar . In de lente en de zomer gaat de voorkeur naar ongewervelden (kevers, emelten, rupsen).

Hij eet ook jonge zoogdieren, slakken, slangen, wormen en spinnen. Ze wippen op takken en op de gron ze vliegen traag wat rond en jagen elkaar na. Eksters eten wat ze maar kunnen vinden: het grootste deel van hun menu bestaat.

De ekster eet vrijwel alles van dierlijke oorsprong; jonge vogels en eieren, . Ik heb een jonge ekster (hij kan nog niet vliegen) in het park op de grond gevonden, ik wist niet wat ik ermee moest doen het wemelt daar van de katten, ik hem . De ekster eet in de zomer wormen, slakken, insecten, eieren, jonge vogels,. Heel wat incidentele waarnemingen bewijzen dat eksters volwassen vogels . Verder staat de ekster bekend als een dief van alles wat glimt. Hij eet vrijwel alles van dierlijke afkomst, zoals jonge vogels en eieren, kleine .

Kleine tuinvogels eten niet zoals eksters, kraaien of meeuwen alles wat ze op hun pad tegen komen. De ekster: een mooie vogel met prachtige kleuren. Juveniele eksters weten echter nog niet zo goed wat ze moeten verstoppen en zij verstoppen alles wat . De ekster heeft een opvallend zwart-met-wit verenkleed en een lange staart.

Een zangvogel eet een insect, een ekster of vlaamse gaai verschalkt een zangvogel en een havik grijpt . De ekster is een forse, opvallend zwart-witte vogel met een hele lange zwarte. Soms trekt hij rond in luidruchtige groepen en eet hij alles wat hij tegenkomt. De ekster heeft de reputatie van rover van eieren en jonge vogels, iets wat vooral te danken is aan het feit dat de ekster in tegenstelling tot de meeste andere . Ik had inderdaad besloten, om maar met de dierenambu te bellen wat te .