By   February 3, 2012

LDL transporteert cholesterol van de lever naar het lichaam, HDL brengt het overtollige. Wat zijn de juiste LDL cholesterol waarden en wanneer is mijn LDL cholesterol te hoog? Overeenkomstig de ‘risicogroep’ waar u onder valt, vindt u de LDL.

De streefwaarde voor LDL-cholesterol is echter kleiner dan 0 . Van nature schommelt het cholesterolgehalte. Een hoge waarde kan een uitschieter zijn.

Er zijn meerdere metingen nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen . De twee typen lipoproteïnen die cholesterol van en naar de cellen dragen zijn low-density lipoproteïne of LDL en high-density lipoproteïne . Allereerst moet je weten wat HDL cholesterol en LDL cholesterol zijn, voordat jij je eigen waarden kunt meten. Met het stijgen van de leeftijd wordt een iets hogere gemiddelde waarde gevonden. Hier kunt u de cholesterol referentie waarden opzoeken. U krijgt dan een overzicht van de belangrijkste waarden voor LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, .