By   January 6, 2012

Het vochtgehalte wordt gedefinieerd als het massa aandeel van water in het. Voor de organische stofbepaling moet het monster gedroogd worden. Met iets meer werk bepalen we het vochtgehalte.

Berekening vochtgehalte lucht – posted in Natuurkunde: Hallo kan iemand mij helpen aan een formule om de hoeveelheid vocht in lucht bij een . Beton rekensommen – Huiswerk en Practicaberichtendec 2010meten van gewicht, vetpercentage en vochtpercentage. Opgave Zoek in het Mollier-diagram het absolute vochtgehalte x op van : a) lucht . Vocht is een van de meest belangrijke levensbehoeften. Zonder drinken kunnen we maar een paar dagen, zonder eten houden we veel langer . Bij lucht van °C en een vochtgehalte van gram per kg bedraagt de natte bol.

Het vochtgehalte wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de massa van het. Met de hieronder genoemde formule berekent men het hout vochtgehalte, . Het vochtgehalte beïnvloedt de fysieke eigenschappen van een substantie, zoals gewicht, dichthei viscositeit, brekingsindex, elektrisch geleidingsvermogen . Een van de karaktereigenschappen van het materiaal is het vochtgehalte. Uit deze wegingen wordt het vochtgehalte berekend.