By   September 13, 2010

Recente richtlijnen adviseren nadrukkelijk medicamenteuze bloeddruk- en cholesterolverlagende therapie – in aanvulling op een gezonde . Het HDL-cholesterol is dus een goede ‘schoonmaker’: hoe meer HDL u heeft, hoe gezonder! Aan deze drie stoffen zijn streefwaarden gekoppel die de meest ideale situatie .

Polyphine en Omega-verzorgen hart- en bloedvaten. Gezonde hart- en bloedvaten voorkomt een te hoog cholesterol. Elke volgende stap is van toepassing indien de streefwaarde niet wordt . De streefwaarden van het totaal cholesterol, ldl cholesterol, hdl cholesterol, trygliceriden en de cholesterol ratio.

Informatie over LDL en HDL cholesterol, oftewel slecht en goed cholesterol. Hoe kan één en dezelfde stof zowel goed als slecht zijn voor ons lichaam? Uw persoonlijke streefwaarden zijn uitkomsten van bepalingen zoals HbA1c of. ALGEMENE STREEFWAARDEN BIJ DIABETES TYPE 2. De streefwaarden van cholesterol bij gezonde personen zijn:.

Bedoeling van de behandeling is om het cholesterolgehalte op een termijn van maanden te verminderen. Afhankelijk van uw risico op hart-en vaatziekten zal uw LDL-cholesterol streefwaarde vastgelegd worden. Bij personen met een laag tot matig risico op hart-en . Huisartsen hebben ‘streefwaarden’ vastgesteld voor gewicht, glucosewaarden, bloeddruk, cholesterol .

Vanaf januari 20blijft de streefwaarde voor het LDL-cholesterol bij patiënten met een hart- en vaatziekte 2 . In de literatuur is een discussie gaande in . De bloedglucosespiegel (glykemie, suikerspiegel) is een maat voor de hoeveelheid glucose die opgelost is in het bloed en wordt uitgedrukt in millimol per liter . Cholesterol is belangrijk voor het menselijk lichaam. Ons lichaam heeft cholesterol nodig voor de aanmaak van nieuwe lichaamscellen en het vormt de . Praat met uw arts over hoe uw LDL-(slechte) cholesterol en uw HDL-(goede) cholesterol kunnen bijdragen. Wat zijn de streefwaarden voor LDL-cholesterol?

De praktijkondersteuner stelt de medicatie vast voor diverse patiëntengroepen met verschillende cholesterolwaarden.