By   January 22, 2013

Wilt u een abonnement of contract opzeggen? Hoe zit het met stilzwijgend verlengen? ConsuWijzer legt alle regels aan u uit.

Abonnementen die voor een bepaalde tijd zijn afgesloten, mag u niet stilzwijgend verlengen. Deze regel geldt grotendeels voor consumenten, en dus niet . Een abonnement mag soms stilzwijgend worden verlengd. Dit hangt af van het soort abonnement dat u heeft. Voor een abonnement op een tijdschrift geldt . Download de Factsheet “Stilzwijgende verlenging aan banden gelegd”.

De Wet Van Dam treedt in werking op december 2011. Stilzwijgende verlenging van een tijdelijk arbeidscontract. Met enige regelmaat ontstaat er tussen een werkgever en . Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de tijd waarvoor de overeenkomst is . Je klanten hebben al geruime tijd de mogelijkheid om, na de eerste verlenging, per maand op te zeggen. Stilzwijgend verlengen voor langere . Op grond van de Wet Van Dam mag een consument een stilzwijgend verlengd contract op elke maand opzeggen.

In een andere zaak vernietigde de rechtbank Utrecht de algemene voorwaarden die stilzwijgende verlenging bepaalden, omdat deze . Bij een verlenging van een arbeidsovereenkomst gelden bijzondere spelregels. Er kan sprake zijn van een stilzwijgende verlenging of van een uitdrukkelijke . Stilzwijgende verlenging abonnement niet meer mogelijk. Voor verlenging abonnement moet de klant handeling verrichten en mag niet automatisch . Zo valt mij op dat onze cliënten drie verschillende regelingen onbewust door elkaar halen: de stilzwijgende verlenging, de ketenregeling, en de . Op januari 20zal de ‘Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij. En nee, hier geldt niet dat u na het eerste contractjaar en na de stilzwijgende verlenging, per maand mag opzeggen. Voor stilzwijgende verlenging geldt het volgende.

Een abonnement op een krant of tijdschrift mag aan het einde van de abonnementsperiode stilzwijgend . Vanaf december 20mogen energieleveranciers hun nieuwe contracten niet langer stilzwijgend verlengen voor een langere periode. Een aantal maanden geleden hebben wij ook al aandacht besteed aan dit onderwerp. Gevolg was dat de verzekering weer voor één of meerdere jaren werd verlengd. Voortaan behoort deze stilzwijgende verlenging tot het . Biedt u abonnementen aan aan consumenten? Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regels voor het opzeggen en (stilzwijgend) verlengen van . In de wet staat dat een contract niet zomaar stilzwijgend verlengd kan worden.

Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn.