By   June 24, 2011

Preferred citation: Health Council of the Netherlands. De zogeheten Richtlijnen goede voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de . Het advies Richtlijnen goede voeding 20is voor een belangrijk deel gebaseerd op adviezen die de Gezondheidsraad de laatste jaren heeft .

Hierbij bied ik u het advies Richtlijnen goede voeding 20aan. Het advies is een vervolg op eerdere richtlijnen uit 20en 1986. In december 20werd het Gezondheidsraadrapport ‘Richtlijnen goede voeding, 200 aangeboden. In zijn dankwoord zei de minister blij te zijn dat er ook na . Richtlijnen Voedselkeuze 20Aangepaste richtlijnen, inclusief aanbevolen.

Er zijn nieuwe, genuanceerdere richtlijnen goede voeding. Richtlijnen Goede Voeding (2006) vorig jaar uitgebracht. Op december 20heeft de Gezondheidsraad in antwoord hierop het advies ‘Richtlijnen Goede Voeding 2006’ aan mij uitgebracht.

Op december 20zal de Gezondheidsraad het Advies Richtlijnen Goede Voeding 20uitbrengen. Het advies zal tijdens een bijeenkomst in Perscentrum .