By   September 4, 2015

Beschrijving van de kenmerken van de stoornis PDD-NOS, een autismespectrumstoornis, bij kinderen. Zowel volwassenen als kinderen met PDD-NOS ervaren problemen in de sociale omgang. De symptomen staan hieronder nader uitgelegd:.

De symptomen komen op verschillende manieren tot uiting en zijn doorgaans minder . In dit stuk lees je iets over de symptomen van PDD-NOS. Symptomen is een ander woord voor kenmerken, dus wat jij merkt van PDD-NOS. Uitleg over de kenmerken van PDD-NOS bij kinderen.

Tips, advies en praktische informatie over kenmerken en omgang met PDD-NOS. Lees hier de begrijpelijke uitleg over PDD-NOS, zoals: de symptomen, oorzaak en behandeling. Over de gevolgen in het dagelijks leven. Over de verschillen tussen jongens en meisjes.

Autisme is een complexe ontwikkelingsstoornis die vele kenmerken bevat. De verschillende vormen van autisme . De symptomen van deze hersenafwijking kunnen variëren van zeer ernstig. Kinderen met PDD-NOS zullen daardoor ook zeer uiteenlopend gedrag vertonen.

Wanneer je PDD-NOS hebt, heb je moeite van het verwerken van informatie.

Je gedrag kenmerkt zich door misverstanden op het gebied van communicatie.