By   October 31, 2013

De jongere moet opgroeien in een omgeving waarin structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Ook zetten wij ons in voor een gezonde omgeving . De Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO ) heeft het bevorderen van een gezonde leefstijl als wereldwijd speerpunt geformuleerd ( WHO 2011).

Met als resultaat: meer energie, alerthei veilighei werkplezier, productiviteit een duurzaam gezonde organisatie. Jongeren met een gezonde leefstijl ontwikkelen zich beter, nemen langer. Nu is het belangrijk dat JGZ-organisaties zich gaan richten op de . Je kunt leren om je goed te voelen en gezonde keuzes te maken.

Organisaties uit gezondhei onderwijs en recreatie lanceren samen Gezonde Leefstijl vakanties voor iedereen die gezond ouder wil worden. Aandacht voor leefstijl gaat een enorme vlucht nemen. Gezonde medewerkers presteren beter en organisaties die een gezonde leefstijl van . Het lijkt daarom vanzelfsprekend om een gezonde leefstijl te stimuleren.

Hiermee creëert en behoudt een organisatie gezonde werknemers die duurzaam . Het belang van vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer wordt steeds meer.