By   June 1, 2015

Afhankelijk van het type abonnement geldt een wettelijke opzegtermijn van. Een consument die, bijvoorbeel zijn abonnement bij de sportschool wil . De Wet Van Dam richt zich niet op de termijn van opzegtermijn, maar op de stilzwijgende verlening .

Abonnement of contract opzeggen en stilzwijgende verlenging. In de wet staat dat een contract niet zomaar stilzwijgend verlengd kan worden. Alle informatie over de nieuwe opzegwetgeving Wet van Dam. Ook al spreekt een sportschool over een lidmaatschap, meestal is het geen .

Hoe kan ik mijn sportschool abonnement opzeggen? Voor invoering van de wet van Dam sloot u een jaarabonnement af dat telkens werd . Veel sportschoolhouders weten niet hoe het opzeggen van een contract wettelijk geregeld is, waardoor er vaak onterecht abonnementskosten . Wat is de wettelijke opzegtermijn voor contract, verzekering, overeenkomst en. Op grond van de Wet Van Dam mag een consument een stilzwijgend.

De opzegtermijn mag niet meer zijn dan een maand. Hoewel verenigingen uitgesloten zijn, zijn de meeste sportscholen geen vereniging maar . Op januari 20zal de ‘Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij.