By   February 14, 2012

Een onverzadigde of onderverzadigde oplossing is een oplossing waarin minder dan de maximale hoeveelheid van een stof is opgelost bij een bepaalde . Een verzadigde oplossing is een oplossing waarin de maximale. Bij een onverzadigde oplossing is de concentratie kleiner dan de evenwichtsconcentratie.

Een oververzadigde oplossing is een oplossing die meer van het opgeloste. Bij een oververzadigde oplossing geldt steeds:. Door het oplossen van vaste stoffen in oplosmiddelen kun je een verzadigde of een onverzadigde oplossing krijgen.

Waneer je 3gram zout oplost in liter water noem de oplossing onverzadigd.

Wat is de invloed van de temperatuur op de oplosbaarheid van gassen? Wat is het verschil tussen een onverzadigde, verzadigde en oververzadigde oplossing? Deze woorden beginnen met `onverzadigde`. Verzadigde en onverzadigde oplossingen.

Brengen we in het water, dat zich in een reageerbuis bevindt, een weinig . We maken onderschijd tussen drie verschillende soorten oplossingen: Drie typen oplossing: Een onverzadigde oplossing. E dan is de oplossing onverzadigd. Alle punten beneden de kromme lijn A B geven zo onverzadigde oplossingen aan.

Moleculaire stoffen die goed oplossen in water noemen we hydrofiel. Lees uit het diagram af of Jan een verzadigde of onverzadigde oplossing heeft! Verzadigde- en onverzadigde oplossing. Vertellen waarom er verdunningen en concentraties worden gemaakt.

Oplossing 1: vloeistof opgelost in andere vloeistof: altijd helder. Onverzadigde oplossing: minder dan mogelijk opgelost. Een vaste stof of een vloeistof kan oplossen in een oplosmiddel.

Hoe maak je een onverzadigde oplossing van een gas? Oplossing, verzadig onverzadig oplosbaarhei suspensie, schuim, nevel, rook, scheikunde.