By   March 16, 2015

Percentage volwassenen met overgewicht en obesitas, 2015. Overgewicht komt bij volwassen mannen en vrouwen steeds vaker voor naarmate zij ouder . In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in.

StatLine, Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken . Volgens het HBSC-onderzoek is bij 1procent van de middelbare scholieren sprake van overgewicht. Bekijk meer cijfers over overgewicht bij jongeren. Wageningen University Research doet vanuit verschillende invalshoeken onderzoek naar obesitas: van fundamenteel onderzoek tot toegepast . De onderzoekster van het RIVM denkt dat op basis van haar onderzoek het voorkómen van overgewicht bij deze groep haalbaar zou moeten . Oudere mensen met overgewicht en obesitas sterven niet eerder dan zij die. Overgewicht verhoogt de kans op gezondheidsproblemen.

Misschien denk je daarbij vooral aan problemen met hart en bloedvaten, diabetes . Niet eerder dood door overgewicht’, zo klinkt de conclusie van Rotterdams onderzoek vandaag, dat massaal werd overgenomen door onder . Wist je dat je kunt deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek naar overgewicht? Door deel te nemen doe je niet alleen iets goeds voor jezelf, . Uit onderzoek blijkt dat mensen met overgewicht even lang leven als mensen met een gezond gewicht, maar hun hersenen krimpen wel .