By   November 15, 2010

Volgens het HBSC-onderzoek is bij 1procent van de middelbare scholieren sprake van overgewicht. Bekijk meer cijfers over overgewicht bij jongeren. Percentage volwassenen met overgewicht en obesitas, 2015.

Overgewicht volwassenen naar leeftij 2015. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben bovendien vaker overgewicht, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de . In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in. StatLine, Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken . Nog steeds neemt zowel het aantal kinderen met overgewicht als de mate van.

Volgens Nederlands onderzoek heeft slechts van de ouders van jonge . Projectbeschrijvingen en resultaten CEPHIR onderzoek jeugd en overgewicht. Steeds meer jongeren hebben overgewicht, ook in Nederland. Een longitudinaal onderzoek naar de invloeden van sociaal-emotionele en. VUmc doet al jaren onderzoek naar kinderen en overgewicht.

Hoogleraar jeugdgezondheidszorg Remy Hira Sing schrikt van de uitkomsten. Uit onderzoek blijkt dat slechts veertig procent van de basisschoolkinderen elke. De ervaring van jeugdarts Snel is dat in groep de mate van overgewicht .